Wierzyciel

W celu wszczęcia egzekucji należy złożyć wniosek egzekucyjny wraz z oryginałem tytułu wykonawczego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien spełniać warunki formalne pisma procesowego określone w art. 126 ustawy Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. Dokumenty można złożyć osobiście, bądź korespondencyjnie (listem poleconym). W razie jakichkolwiek wątpliwości można skontaktować się z kancelarią (osobiście lub telefonicznie). Pracownik kancelarii udzieli stosownych wyjaśnień oraz objaśni, jakie dokumenty należy dostarczyć w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Jeżeli dłużnik mieszka lub ma siedzibę poza właściwością Sądu Rejonowego w Olsztynie  wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien zawierać również oświadczenie wierzyciela: „Wierzyciel oświadcza, że dokonuje wyboru Komornika na podstawie przepisu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych.”