Spłać zadłużenie

Skorzystaj z jednej z poniższych form spłaty

W tytule przelewu zawsze należy podać sygnaturę sprawy (KM / GKM / KMS / KMP) oraz imię i nazwisko / nazwę dłużnika lub PESEL/NIP.
Wpłata może być również dokonana w kasie kancelarii w godzinach jej pracy.

Spłać zadłużenie:

https://olsztyn-komornik.pl/splac-zadluzenie/